Skip to main content
Wat wij geloven

Wat wij geloven

Sinds de Heere Jezus is opgevaren naar de Hemel, nadat Hij was geboren uit de maagd Maria, gekruisigd is onder Pontius Pilatus en weer opgestaan uit de dood en de Heere God Zijn Heilige Geest gegeven heeft, bestaat de gemeente zoals deze door de Heere God bedoeld is, we lezen dit vanuit Gods Woord, de Bijbel.

Samenkomst - kerkdienst CGA
Leden CGA
Voorganger kerkdienst CGA
Kerkzaal CGA
Activiteit CGA
Kinderen CGA

Door de geschiedenis heen heeft de gemeente zich ontwikkeld. De gemeente is verder verspreid over de wereld en vele mensen zijn volgeling (gelovige) van de Heere Jezus geworden. Ook zijn er door de jaren heen verschillende visies op de Bijbel ontstaan.

De volgende 6 G’s geven samenvattend weer hoe we als gemeente gekenmerkt willen worden:

 • 1

  Geestelijke aanbidding

 • 2

  Gebed

 • 3

  Geest-vervulde prediking

 • 4

  Geestelijke groei

 • 5

  Getuigen

 • 6

  Gemeenschap onderling

We erkennen dat we hierin niet volmaakt zijn, maar verlangen ernaar dat deze kernwoorden meer en meer tot uiting zullen komen in Zijn gemeente. In onze onderlinge samenkomsten zingen wij psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, waarbij er ruimte is voor zowel de klassieke als ook de meer hedendaagse liederen.

Credo

In ons credo zijn diverse leerstellige onderwerpen nader uitgewerkt en omschreven.

Meer weten over het christelijk geloof?