Skip to main content
De CGA

Christelijke Gemeente
Alblasserdam

Als Christelijke Gemeente Alblasserdam (CGA) houden we verschillende samenkomsten op verschillende momenten in de week. De voltallige gemeente komt samen op zondag, de eerste dag van een nieuwe week én vooral de dag waarop we de opstanding uit de doden van de Heere Jezus herdenken en vieren.

Leden CGA
Voorganger kerkdienst CGA
Kerkzaal CGA
Activiteit CGA
Kinderen CGA

Naast de voltallige gemeente zijn ook alle gasten van harte welkom in de zondagse eredienst. Tijdens deze eredienst is er o.a. ruimte voor zang/aanbidding en gebed. Daarnaast heeft de Woordverkondiging een prominente plaats. De voorganger onderwijst dan de gemeente aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel.

Er zijn ook verschillende momenten waarop de gemeente samenkomt in kleinere groepen. Dit kunnen huiskringen zijn, gebedsuren, jeugdactiviteiten of andere vormen van samenkomen.

De CGA is een zelfstandige of autonome gemeente waarbij we graag de verbinding zoeken met verschillende gemeentes en/of voorgangers die hetzelfde verlangen hebben. De leiding van de CGA bestaat uit oudsten en diakenen. De oudsten dragen de geestelijke verantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeente en worden in hun taken en verantwoordelijkheden ondersteund door de diakenen.