Skip to main content

Zondagse eredienst

Elke zondag komt de voltallige gemeente samen. Bij deze wekelijkse eredienst is iedereen van harte welkom. De eredienst begint om 12:00 uur. Voorafgaand is er ruimte voor gebed. We komen samen in De Ontmoetingskerk van Alblasserdam.

Zondagse samenkomst Christelijke Gemeente Alblasserdam

Agenda

In de agenda staat het actuele rooster inclusief eventuele wijzigingen.

Woordverkondiging

Een belangrijk onderdeel van deze samenkomst is de Woordverkondiging. Deze wordt gehouden door een broeder uit de eigen gemeente of een spreker die we hiervoor uitnodigen. Daarnaast is er ruimte voor zang/aanbidding en (open) gebed.

De kinderen

Tijdens deze eredienst is er crèche voor de allerkleinsten en zondagschool. De zondagschool is in verschillende groepen opgedeeld. De ene week hebben de groepen 1-2 en 5-6 zondagschool, terwijl in de andere week de groepen 3-4 en 7-8 aan de beurt zijn. Op de zondagschool krijgen de kinderen een Bijbelverhaal te horen van een meester of juf en is er ruimte voor een verwerking- of knutselopdracht.

Ontmoeting

Na afloop van de eredienst is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie, thee of limonade. We ervaren het als zeer waardevol om elkaar te ontmoeten en te spreken over de dingen die ons bezig houden.