Skip to main content

Viering Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal is een bijzondere samenkomst die we met betrokkenen van de CGA houden.

Viering Heilig Avondmaal

Bij deze viering denken we terug aan het feit dat de Heere Jezus Zelf deze maaltijd heeft ingesteld. Hij gaf ons de tekenen van brood en wijn. Bij het breken en eten van het (ongezuurde) brood herdenken we de Heere Jezus Die Zijn leven voor ons heeft gegeven. Bij het drinken van de wijn staan we stil bij het wonder van vergeving: de Heere Jezus gaf Zijn bloed als volkomen verzoening van onze zonden.

Iedere maand

Het Heilig Avondmaal wordt minimaal 1x per maand in de gemeente gevierd.