Skip to main content

Onderwijsavonden

Door het jaar heen houden we verschillende onderwijsavonden.

Onderwijsavonden van de CG Alblasserdam

Op één of meerdere avonden ontvangen we onderwijs over een bepaald (actueel) thema. Dit kunnen thema’s zijn die vanuit de gemeente naar voren zijn gebracht of waarvan de leiding overtuigd is dat het een belangrijk onderwerp is om de gemeente over te informeren. Soms zijn dit avonden die we besloten als gemeente houden maar het kan ook zijn dat we hiervoor iedereen uitnodigen.